Lean Six SIgma Yellow Belt - Templates

Mapa kursu

Szac. całkowita liczba godzin:  25.95

SESJA 1: Introduction to Lean Six Sigma 4 GODZINY

 • Wprowadzenie do kursu
 • Wyższe standardy dla wyższej wydajności
 • Definicja Lean Six Sigma
 • Nakłady określają wynik
 • Co się kryje pod nazwą?
 • 5 zasad Lean
 • 8 postaci marnotrawstwa
 • Historie sukcesu
 • Poziom Sigma
 • Problem 99,9%
 • DNA mistrza
 • Struktura ramowa Lean Six Sigma
 • DMAIC - proces doskonalenia Lean Six Sigma
 • Zasady Lean i DMAIC
 • Organizacja da sukcesu
 • Relacje robocze
 • Wprowadzenie do EngineRoom®
 • Kontrola umiejętności

SESJA 2: Define I - Project Initiation and Leading Teams 6.95 GODZINY

 • Wprowadzenie - Definiowanie
 • Project Charter Toolset
 • Focus on the Customer
 • Capturing The Voice Of The Customer
 • Where to Go For Customer Requirements
 • Affinity Diagram Toolset
 • CTQC Tree Diagram Toolset
 • Voice Of The Customer As Specifications
 • Myślenie procesowe
 • Źródło wartości
 • Źródło wartości - Gemba
 • Process Mapping - Overview
 • Process Mapping (SIPOC) Toolset
 • Schematy Blokowe
 • Schematy Blokowe Wartości Dodanej
 • Diagramy Spaghetti
 • Zestaw narzędzi do mapy strumienia wartości
 • Kontrola umiejętności

SESJA 3: Define II - Voice of the Customer 5.45 GODZINY

 • Wprowadzenie - Pomiar
 • Measurement & Metrics
 • Pomiar Jako Process
 • Wydajności Początkowej
 • Calculating the Sigma Level - Toolset
 • Trend Chart Toolset
 • Histogram Toolset
 • Measuring Central Tendency
 • Quantifying Process Variability
 • SPC - wprowadzenie i informacje ogólne
 • X and Moving Range Charts - Toolset
 • Wykres Pareto
 • Kontrola umiejętności

SESJA 4: Define III - Mapping the Process 2.75 GODZINY

 • Wprowadzenie - Analiza
 • Diagram przyczynowo-skutkowy
 • Analiza 5x dlaczego, 1x jak
 • Scatter Plot Toolset
 • Correlation and Regression Analysis
 • Kontrola umiejętności

SESJA 5: Measure I - Measurements and Basic Statistics 5.35 GODZINY

 • Wprowadzenie - Doskonalenie
 • Burza Mózgów
 • Analiza Porównawcza
 • FMEA Toolset
 • Continuous Flow Toolset
 • Quick Changeover Toolset
 • Replenishment Pull Overview
 • Zabezpieczanie Przed Błędami
 • Ustalanie Priorytetów i Wybór Rozwiązania
 • Jednostronny raport A3
 • Pilotowanie Rozwiązania
 • Kontrola umiejętności

SESJA 6: Measure II - Measurement System Analysis 2.65 GODZINY

 • Wprowadzenie - Kontrola
 • Control Charts Revisited
 • 5-S
 • Kontrola wzrokowa
 • Plan Kontroli
 • Cele i korzyści TPM
 • Dokumentowanie Pracy Standardowej
 • Kontrola umiejętności
 • Ukończenie kursu