Lean Six Sigma Yellow Belt - Templates

Mapa kursu

Szac. całkowita liczba godzin:  25.45

SESJA 1: Wprowadzenie do Lean Six Sigma 3.5 GODZINY

 • Wprowadzenie do kursu
 • Wyższe standardy dla wyższej wydajności
 • Definicja Lean Six Sigma
 • Co się kryje pod nazwą?
 • 5 zasad Lean
 • 8 postaci marnotrawstwa
 • Historie sukcesu
 • Nakłady określają wynik
 • Problem 99,9%
 • Poziom Sigma
 • DNA mistrza
 • Struktura ramowa Lean Six Sigma
 • DMAIC - proces doskonalenia Lean Six Sigma
 • Zasady Lean i DMAIC
 • Organizacja da sukcesu
 • Relacje robocze
 • Kontrola umiejętności

SESJA 2: Narzędzia do definiowania 6.95 GODZINY

 • Wprowadzenie - Definiowanie
 • Zestaw narzędzi statut projektu
 • Koncentracja na kliencie
 • Słuchanie głosu klienta
 • Jakie kroki należy podjąć, aby wyjść naprzeciw wymaganiom klienta
 • Zestaw narzędzi do diagramów pokrewieństwa
 • Zestaw narzędzi diagramu drzewa CTQC
 • Głos klienta jako specyfikacja
 • Myślenie procesowe
 • Źródło wartości
 • Źródło wartości - Gemba
 • Omówienie mapowania procesów
 • Zestaw narzędzi do mapowania procesów (SIPOC)
 • Schematy Blokowe
 • Schematy Blokowe Wartości Dodanej
 • Diagramy Spaghetti
 • Zestaw narzędzi do mapy strumienia wartości
 • Kontrola umiejętności

SESJA 3: Narzędzia do pomiaru 5.45 GODZINY

 • Wprowadzenie - Pomiar
 • Pomiar i wskaźniki
 • Pomiar Jako Process
 • Wydajności Początkowej
 • Obliczanie poziomu Sigma - zestaw narzędzi
 • Zestaw narzędzi wykresów tendencji
 • Zestaw narzędzi histogramu
 • Pomiar tendencji centralnej
 • Kwantyfikacja zmienności procesów
 • SPC - wprowadzenie i informacje ogólne
 • Wykresy X i zakresu ruchu – Zestaw narzędzi
 • Zestaw narzędzi wykresów Pareto
 • Kontrola umiejętności

SESJA 4: Narzędzia do analizy 2.75 GODZINY

 • Wprowadzenie - Analiza
 • Diagram przyczynowo-skutkowy
 • Analiza 5x dlaczego, 1x jak
 • Zestaw narzędzi do Zestaw narzędzi do Wykres Rozrzutu
 • Analiza regresji i korelacji
 • Kontrola umiejętności

SESJA 5: Narzędzia do doskonalenia 5.35 GODZINY

 • Wprowadzenie - Doskonalenie
 • Burza Mózgów
 • Analiza Porównawcza
 • Zestaw narzędzi do FMEA
 • Zestaw narzędzi ciągły przepływ
 • Zestaw narzędzi szybkie przejścia
 • Wyciąganie uzupełnień – omówienie
 • Zabezpieczanie Przed Błędami
 • Ustalanie Priorytetów i Wybór Rozwiązania
 • Jednostronny raport A3
 • Pilotowanie Rozwiązania
 • Kontrola umiejętności

SESJA 6: Narzędzia do kontroli 2.65 GODZINY

 • Wprowadzenie - Kontrola
 • Karty kontrolne zrewidowane
 • 5-S
 • Kontrola wzrokowa
 • Plan Kontroli
 • Cele i korzyści TPM
 • Dokumentowanie Pracy Standardowej
 • Kontrola umiejętności
 • Ukończenie kursu