SESJA 1: Wprowadzenie do Lean 4.1 GODZINY

 • Wprowadzenie
 • 5 zasad Lean
 • Proces doskonalenia P-D-C-A
 • Myślenie procesowe
 • Źródło wartości
 • Źródło wartości - Gemba
 • 8 postaci marnotrawstwa
 • Podsumowanie mapowania procesów
 • Schematy Blokowe Wartości Dodanej
 • Czas Takt
 • Diagramy Spaghetti
 • Analiza 5x dlaczego, 1x jak
 • 5-S
 • Kontrola wzrokowa
 • Dokumentowanie Pracy Standardowej
 • Uwagi końcowe
 • Podsumowanie sesji
 • Ukończenie kursu